YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ SİTE HARİTASI
ESAS SÖZLESME DEGİSİKLİKLERİ
MADDE NO
MADDE BAŞLIĞI
MADDE DEĞİŞİKLİĞİNİN TESCİL TARİHİ
TESCİLİN İLANINA İLİŞKİN TTSG TARİHİ
EK AÇIKLAMA
6
SERMAYE VE HİSSELER
10 Mayıs 2000
15 Mayıs 2000 5045 sayı
Çıkarılmış sermayenin 2.625 Milyon TL’ye yükseltilmesi
6
ESKİ ŞEKİL:SERMAYE VE HİSSELER YENİ ŞEKİL: KAYITLI SERMAYE
19 Şubat 2001
22 Şubat 2001 5242 sayı
Kayıtlı sermayeye geçiş
8
SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI
19 Şubat 2001
22 Şubat 2001 5242 sayı
Kayıtlı sermayeye geçiş
6
SERMAYE VE HİSSELER
17 Temmuz 2001
20 Temmuz 2001 5343 sayı
Çıkarılmış sermayenin 9.188 Milyon TL’ye yükseltilmesi
4
MERKEZ VE ŞUBELER
22 Aralık 2003
26 Aralık 2003 5955 sayı
Adres değişikliği
31
ŞİRKETİN KARI VE DAĞITILMASI
10 Şubat 2004
19 Şubat 2004 5990 sayı
Avans temettü
6
SERMAYE VE HİSSELER
4 Mayıs 2004
7 Mayıs 2004 6045 sayı
Çıkarılmış sermayenin 18.283 Milyon TL’ye yükseltilmesi
6
SERMAYE VE HİSSELER
4 Nisan 2005
7 Nisan 2005 6277 sayı
Kayıtlı sermaye tavanının 40.000.000 YTL’ye yükseltilmesi ve Geçici Md. 1'in eklenmesi
2
ŞİRKETİN ÜNVANI
3 Ağustos 2005
8 Ağustos 2005 6363 sayı
Şirket ünvanının Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. olarak değiştirilmesi
3
AMAÇ VE KONUSU
6 Temmuz 2010
12 Temmuz 2010 7604 sayı
Ticari hayat ve Şirket faaliyetlerinin bir gereği olarak, menkul ve gayrimenkuller ile ilgili işlemlerin, Ana Sözleşmenin “Amaç” maddesi dahilinde yer verilmesi
6
SERMAYE VE HİSSELER
6 Temmuz 2010
12 Temmuz 2010 7604 sayı
Sermaye Piyasası Mevzuatının “Kayıtlı Sermaye” ile ilgili düzenlemelerine uyum sağlanması
7
HİSSELERİN DEVRİ VE NAMA YAZILI HİSSELERİN DEVRİ USULÜ
6 Temmuz 2010
12 Temmuz 2010 7604 sayı
Sermaye Piyasası Mevzuatına uyum sağlanması
9
ESKİ ŞEKİL: GENEL KURUL TOPLANTI TÜRLERİ YENİ ŞEKİL: GENEL KURUL TOPLANTILARI
6 Temmuz 2010
12 Temmuz 2010 7604 sayı
-
10
ÇAĞRI VE GÜNDEM
6 Temmuz 2010
12 Temmuz 2010 7604 sayı
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlanması
11
BAKANLIK KOMİSERİNİN HAZIR BULUNMASI
6 Temmuz 2010
12 Temmuz 2010 7604 sayı
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlanması
12
OY KULLANMA HAKKI VE TEMSİL
6 Temmuz 2010
12 Temmuz 2010 7604 sayı
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlanması
18
GÖREV SÜRESİ
6 Temmuz 2010
12 Temmuz 2010 7604 sayı
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlanması
20
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
6 Temmuz 2010
12 Temmuz 2010 7604 sayı
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlanması
22
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
6 Temmuz 2010
12 Temmuz 2010 7604 sayı
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlanması
26
ESKİ ŞEKİL: YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETİ YENİ ŞEKİL: YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE KOMİTE ÜYELERİNİN ÜCRETİ
6 Temmuz 2010
12 Temmuz 2010 7604 sayı
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlanması
27
ESKİ ŞEKİL: DENETÇİLERİN SEÇİMİ YENİ ŞEKİL: DENETÇİLERİN SEÇİMİ, GÖREVLERİ VE ÜCRETLERİ
6 Temmuz 2010
12 Temmuz 2010 7604 sayı
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlanması
28
ESKİ ŞEKİL: DENETÇİLERİN GÖREVLERİ YENİ ŞEKİL: DENETİM KOMİTESİ
6 Temmuz 2010
12 Temmuz 2010 7604 sayı
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlanması
29
ESKİ ŞEKİL: BAĞIMSIZ DIŞ DENETÇİ YENİ ŞEKİL: BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM
6 Temmuz 2010
12 Temmuz 2010 7604 sayı
Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlanması
30
MALİ TABLOLAR VE HESAP DÖNEMİ
6 Temmuz 2010
12 Temmuz 2010 7604 sayı
-
35
İLANLAR
6 Temmuz 2010
12 Temmuz 2010 7604 sayı
-
-
GEÇİCİ MADDE 1
6 Temmuz 2010
12 Temmuz 2010 7604 sayı
Metin dilinin güncelleştirilmesi ve ilgili mevzuata uyum sağlanması
3
AMAÇ VE KONUSU
28 Mayıs 2012
1 Haziran 2012 8081 sayı
İlgili Bakanlığın isminin değişmesi nedeniyle
4
MERKEZ VE ŞUBELER
28 Mayıs 2012
1 Haziran 2012 8081 sayı
Şirketin merkez adresinin değişmesi nedeniyle
5
KESİN KURULUŞ TARİHİ VE MÜDDET
28 Mayıs 2012
1 Haziran 2012 8081 sayı
İlgili Bakanlığın isminin değişmesi nedeniyle
6
SERMAYE VE HİSSELER
28 Mayıs 2012
1 Haziran 2012 8081 sayı
Kayıtlı sermaye tavan süresinin uzatılmak istenmesi nedeniyle
9
GENEL KURUL TOPLANTILARI
28 Mayıs 2012
1 Haziran 2012 8081 sayı
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlanması
10
ÇAĞRI VE GÜNDEM
28 Mayıs 2012
1 Haziran 2012 8081 sayı
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlanması
11
BAKANLIK KOMİSERİNİN HAZIR BULUNMASI
28 Mayıs 2012
1 Haziran 2012 8081 sayı
İlgili Bakanlığın isminin değişmesi nedeniyle
13
NİSAP
28 Mayıs 2012
1 Haziran 2012 8081 sayı
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlanması
16
YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU
28 Mayıs 2012
1 Haziran 2012 8081 sayı
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlanması
17
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SEÇİMİ
28 Mayıs 2012
1 Haziran 2012 8081 sayı
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlanması
20
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
28 Mayıs 2012
1 Haziran 2012 8081 sayı
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlanması
21
NİSAP
28 Mayıs 2012
1 Haziran 2012 8081 sayı
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlanması
22
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
28 Mayıs 2012
1 Haziran 2012 8081 sayı
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlanması
23
YETKİ DEVRİ
28 Mayıs 2012
1 Haziran 2012 8081 sayı
Metin dilinin iyileştirilmesi
26
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE KOMİTE ÜYELERİNİN ÜCRETİ
28 Mayıs 2012
1 Haziran 2012 8081 sayı
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlanması
27
DENETÇİLERİN SEÇİMİ, GÖREVLERİ VE ÜCRETLERİ
28 Mayıs 2012
1 Haziran 2012 8081 sayı
Metin dilinin iyileştirilmesi
28
ESKİ ŞEKİL: DENETİM KOMİTESİ YENİ ŞEKİL: YÜRÜTME KOMİTESİ, DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE VE DİĞER KOMİTELER
28 Mayıs 2012
1 Haziran 2012 8081 sayı
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlanması
29
BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM
28 Mayıs 2012
1 Haziran 2012 8081 sayı
Metin dilinin iyileştirilmesi
35
İLANLAR
28 Mayıs 2012
1 Haziran 2012 8081 sayı
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlanması
37
ESKİ ŞEKİL: BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK SÖZLEŞME VE SERMAYE PİYASASI KURULUNA VERİLECEK EVRAK YENİ ŞEKİL: BAKANLIĞA VE SERMAYE PİYASASI KURULUNA VERİLECEK EVRAK
28 Mayıs 2012
1 Haziran 2012 8081 sayı
Metin dilinin iyileştirilmesi
39
YENİ MADDE: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
28 Mayıs 2012
1 Haziran 2012 8081 sayı
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlanması
-
-
1 Temmuz 2013
10 Temmuz 2013 8360 sayı
6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na uyum sağlama çalışmaları kapsamında, Şirket Esas Sözleşmesi’nin 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18, 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27. ve 28. maddelerinin ekli Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi’nin 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38. ve 39. maddelerinin iptal edilmesi
6
SERMAYE VE PAYLAR
06.04.2017
17.04.2017
Kayıtlı sermaye tavan süresinin uzatılmak istenmesi nedeniyle