KURUMSAL YÖNETİM
İÇERİDEN BİLGİ ALANLAR
07.12.2017 itibariyle içeriden ticari sır niteliğindeki bilgilere ulaşabilecek kişilerin ad ve soyadları ile görevleri aşağıda verilmektedir.
AD - SOYAD
ÜNVAN
Y. Begümhan DOĞAN FARALYALI
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Alfred HEINTZE
Yönetim Kurulu Üyesi
Yağmur ŞATANA
Yönetim Kurulu Üyesi
Karl Günter SELL
Yönetim Kurulu Üyesi
Elisabeth CAROLA VARN
Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Yakup YILMAZ
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi
Metin Tanju ERKOÇ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Dr.Mathias Karl Walter WEHLING
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
Melih Cem BAŞAR
İcra Kurulu Başkanı, Genel Müdür
A. Didem KURUCU
Finans Direktörü
Nisa Aslı ERTEN ÇOKÇA
Reklam Grup Başkanı
Tolga BABALI
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Risk Yönetiminden Sorumlu Mali İşler Başkan Yardımcısı, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.’nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyeliği ve Denetçilik
Selma UYGUÇ
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Seda İdil Çağa DEĞERLİ
Çağa Hukuk Bürosu, Burda GmbH Yasal Temsilcisi
Claus Thomas KUHN
Burda GmbH / Finans Direktörü
Alparslan İÇLİ
Muhasebe Müdürü
Murat DOĞU
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Yukarıda belirtilenler haricinde, adları açıkça yazılmamış olmakla birlikte; 

  • Şirketimizin müşterek yönetim ortakları Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ve Burda GmBh’deki ilgili diğer üst düzey yöneticiler ve personeller, 
  • Bağımsız Denetim Kuruluşu çalışanları, 
  • Şirketimize hizmet veren Yeminli Mali Müşavirler, 
  • Mali kontrol ve denetim sürecinde görev alanlar, 

içeriden öğrenen kişiler kapsamında değerlendirilmektedir.